ΔΟΜΗΣΗ

Kintsuglue Ελαστικός Στόκος

Εύκαμπτος στόκος, ιδανικός για επισκευή, ανακατασκευή, προστασία ή ενίσχυση.
Τιμή πώλησης: 5,50 €
Χρώμα

Τρέχων Όριο Αποθέματος

NEOPAL STUCCO

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τιμή πώλησης: 4,50 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών
Τιμή πώλησης: 1,80 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών
Τιμή πώλησης: 2,90 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τσιμεντοειδές Κονίαμα Ενισχυμένο με Ακρυλικές Ρητίνες
Τιμή πώλησης: 3,50 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος