ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

NEOPAL STUCCO

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τιμή πώλησης: 4,50 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών
Τιμή πώλησης: 1,80 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τσιμεντοειδές Κονίαμα Ενισχυμένο με Ακρυλικές Ρητίνες
Τιμή πώλησης: 3,50 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος