ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών
Τιμή πώλησης: 1,80 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ

Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών
Τιμή πώλησης: 2,90 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος