ΨΑΛΙΔΙΑ

Ψαλίδι βάτου BELLOTA

Ψαλίδι βάτου BELLOTA 1145g
Τιμή πώλησης: 26,50 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Ψαλίδι κλάδου BELLOTA

Ψαλίδι κλάδου BELLOTA 200m
Τιμή πώλησης: 27,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Ψαλίδι κλάδου BELLOTA

Ψαλίδι κλάδου BELLOTA 220m
Τιμή πώλησης: 40,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Ψαλίδι χλοης BELLOTA

Ψαλίδι χλοης BELLOTA 3 σημείων
Τιμή πώλησης: 17,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος