ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

WD-40® Multi-Use Product

Το WD-40® Multi-Use Product προστατεύει τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει στα κολλημένα εξαρτήματα,...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

WD-40® Multi-Use Product (Applicator)

Το WD-40® Multi-Use Product προστατεύει τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει στα κολλημένα εξαρτήματα,...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

WD-40® Multi-Use Product (Non Aerosol)

Το WD-40® Multi-Use Product προστατεύει τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει στα κολλημένα εξαρτήματα,...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Γράσο High Performance White Lithium Grease 250ml

Αυτό το λευκό λιθιούχο γράσο υψηλής απόδοσης είναι ένα παχύτερο διάλυμα που παρέχει μακροχρόνια λίπανση χωρίς να στάξει...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Γράσο High Performance White Lithium Grease 400ml

Αυτό το λευκό λιθιούχο γράσο υψηλής απόδοσης είναι ένα παχύτερο διάλυμα που παρέχει μακροχρόνια λίπανση χωρίς να στάξει...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Καθαριστικό Fast Drying Contact Cleaner 250ml

Το διάλυμα αυτό καθαρίζει το λάδι, τις ακαθαρσίες, τα κατάλοιπα ροής και τη συμπύκνωση από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Καθαριστικό Fast Drying Contact Cleaner 400ml

Το διάλυμα αυτό καθαρίζει το λάδι, τις ακαθαρσίες, τα κατάλοιπα ροής και τη συμπύκνωση από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά...
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος

Λιπαντικό High Performance Silicone Lubricant

Λιπαντικό High Performance Silicone Lubricant
Ρωτήστε για τιμή

Τρέχων Όριο Αποθέματος