ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΕΞ. ΤΟΙΧΩΝ)

VIVECRYL PRIMER

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού
Τιμή πώλησης: 5,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

VIVEDUR BLOCK

Ακρυλικό Υπόστρωμα & Μονωτικό Λεκέδων.
Τιμή πώλησης: 5,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι Νανοτεχνολογίας.
Τιμή πώλησης: 5,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος

VIVEDUR ΑΣΤΑΡΙ

Αδιάβροχο Υπόστρωμα Βάσεως Διαλυτού
Τιμή πώλησης: 5,00 €

Τρέχων Όριο Αποθέματος